Obsah

Elektronické zpravodaje:

Televizní kanál PND TV

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Výměna balkonového zábradlí

Vnější plášť budovy je nepřehlédnutelnou vizitkou jejích obyvatel. Vedle fasády se vyplatí věnovat pozornost také opravám balkonů, které vedle lepšího vzhledu navíc přinášejí uživatelům i vyšší komfort. Už pouhá výměna starých a oprýskaných balkonových zábradlí za nová udělá s vizáží bytového domu divy. Víte, na co si při ní dát pozor?

Bezpečnost na prvním místě

Zábradlí je stavební výrobek, který ze zákona musí být posouzen podle dané normy. Jeho hlavní funkcí je zajistit bezpečnost na místech, kde by mohlo být ohroženo zdraví člověka. Technické požadavky kladené na zábradlí, samozřejmě včetně rozměrů, pevnosti, výroby i montáže, přesně stanovuje norma ČSN.

Za základní výšku zábradlí na volném okraji pochůzné plochy norma považuje 1000 mm (v závislosti na výšce volného pádu to může být 900, 1000, 1100 i 1200 mm). Důležitý ovšem je i použitý materiál, jeho pevnost, způsob kotvení a další náležitosti, které určují schopnost zábradlí odolat nárazu například lidského těla. Statika výrobku musí vyhovovat stanovenému zatížení a prohybu, přičemž v případě horního zasklení se posuzuje i schopnost odolat zatížení celé uzavřené plochy větrem.

Jaké dokumenty požadovat a kontrolovat

Investoři rekonstrukcí balkonů nebo osoby pověřené stavebním dozorem by si měli splnění všech bezpečnostních požadavků ověřit. Povinný certifikát o rázové zkoušce obsahuje dvě strany a další dvě strany má příloha, kde je přesně rozepsaný použitý materiál, profily a rozměry zkoušeného vzorku. Je velmi důležité, aby zákonné požadavky splňovaly všechny systémové prvky zábradlí včetně výplní a jejich ukotvení v rámu. Investor by měl požadovat certifikáty o rázových zkouškách i s přílohami a zároveň zkontrolovat shodu skutečně dodaného s dokumentací.

Při výměně zábradlí se vyplatí rovnou počítat se zasklením balkonů, které majitelé bytů často požadují až dodatečně. Proto se doporučuje zvolit takové zábradlí, které zátěž zasklení unese a je předem technicky připravené na jeho ukotvení. To by měla potvrzovat dokumentace, kterou investor může zkontrolovat. Ukáže to také cenová nabídka s položkovým rozpočtem.

Vždycky je dobré zajímat se o detaily a nehledět pouze na nízkou cenu, která navíc ani nemusí být konečná. Důležitá je také dodavatelem poskytnutá záruka, a to jak na zábradlí bez zasklení, tak se zasklením. Investor by se měl ptát, co daná cena zahrnuje, a pokud není odborně vzdělaný, konzultovat svůj výběr s nezávislým odborníkem.

Pozor na nekvalitní napodobeniny

Protože se na trhu vyskytují plagiáty originálních výrobků, doporučuje se ověřit také pravost dodávaného zboží. Pouze originály totiž zaručují vysokou kvalitu, plnou funkčnost a bezpečnost. Pro kontrolu, že bude skutečně dodán naceněný kvalitní materiál, je možné kontaktovat jeho výrobce, aby potvrdil objednávku od realizátora stavební zakázky.

Společnost ALUMISTR SE jako přední výrobce hliníkových systémů pro stavebnictví a specialista na konstrukce zábradlí a zasklívací systémy na požádání poskytuje na své výrobky certifikáty pravosti. Bezpečnost je v tomto případě zaručena. Všechny jeho výrobky mají zkoušky v TZUS (Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha) a na každé řešení zábradlí je vystaven statický posudek i pro případ horního zasklení. Všechna zábradlí ALUMISTR SE jsou již připravena na dodatečnou instalaci zasklívacího systému.

Další informace najdete na www.alumistr.cz nebo můžete zhlédnout přednášku, která zazněla v rámci našich webinářů: