Obsah

Elektronické zpravodaje:

Televizní kanál PND TV

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020, jaký byl?  Pohledů na tento roku může být několik. Já se na toto období podívám z pohledu našeho spolku Pro náš dům. Mohl bych být velmi stručný. Byl to rok velmi náročný a složitý. Ve svém důsledku však určitě ne špatný.

Všechny nás zasáhla pandemie Covid-19. To jistě není bez pochyby. Každý na situaci, kdy je velké množství činností, aktivit, ale i svobod omezováno či mnohdy úplně zastaveno, reaguje různě.

Ve spolku se dominantně věnujeme realizací školení, seminářů, konferencí. Jednotícím kritériem jsou bezesporu lidé. Lidé, kteří se setkávají. Fyzicky setkávají s cílem zjistit aktuální novinky v oblasti správy, života, rozvoje bytových a nebytových budov a to v celém rozsahu související s touto činností na straně jedné. A lidé, respektive zástupci společností, zástupci měst, obcí, legislativy a ostatních zdrojů informací na straně druhé.

Tato všechna setkání byla v návaznosti na opatření související se zamezením šíření nemoci zastavena. Nebylo a stále není možné se fyzicky setkávat ve větších skupinách. A je to pochopitelné. Čím větší skupina, tím větší riziko šíření nemoci.

Padla otázka jak dále pokračovat, co dělat. Odpověď byla v podstatě velmi jednoduchá. Je nutné přesunout všechny aktivity do elektronického prostoru. Jak však tento přesun přijmou naši partneři. Jak budou reagovat posluchači, přidružení členové, všichni jenž jsou zvyklí na osobní setkání? Prostě velké množství otázek, na které jsme museli ve velmi krátké době nalézt odpovědi.

První problém, který bylo nutné vyřešit, souvisel s naším technickým vybavením. Jako spolek nedisponujeme žádnou špičkovou technikou a co víc, uzavření našich aktivit s sebou neslo i obrovské ekonomické ztráty.

Naštěstí se nám povedlo nalézt optimální SW, který s našimi počítači spolehlivě pracoval. Zabezpečili jsme výrazným způsobem přenosovou kapacitu připojení a co víc, po dvou měsících jsme dokázali veškeré potřebné technologie vzájemně provázat, optimálně nastavit a dostat se tak k prvnímu živému vysílání našeho spolku. Přiznám se, nebylo to lehké, ale po technické stránce jak SW, tak HW jsme všechno zvládli. Technické řešení bylo na mě. Kolegové však nezaháleli a připravili a distribuovali plánovaná čísla našich elektronických zpravodajů, aktualizovali weby a připravovali podklady pro zabezpečení realizace našich již ověřených a vyzkoušených zpráv na You Tube kanálu PND TV.

Přiblížilo se první živé vysílání On-line webináře Inspirace pro váš bytový dům. Blížila se odpověď na otázku, jak přijmou tento způsob našich aktivit naši partneři, posluchači a příznivci.

Dobře, dovolím si říci, že výborně všichni přijali tuto formu našich aktivit. Nebudu skrývat, že první vysílání byla pro mne ve studiu spíše hororová záležitost, ale výstup, byl dle mnohých hodnocení, velmi dobrý.

Od tohoto prvního živého vysílání jsme již realizovali více jak dvacet dalších. Celková sledovanost přesáhla více jak 2.000 posluchačů. Dokonce se nám podařilo realizovat i dvě konference. Speciální on line webinář pro město Brno, pro naši servisní společnost REPROS plus, diskuzní fóra o problematice EED (tedy Směrnice o energetické účinnosti) a Ekonomice budovy, prostě elektronický prostor jsme dokázali zvládnout.

Webinář - Funkční a bezpečná okna - je k vidění stále na našem youtube kanálu PND TV:

 

A tak, když se ohlédnu za tím rokem 2020, mohu s klidným svědomím říct, byl náročný. Byl však i úspěšný. Mnohé jsme pochopili, mnohé se naučili. Hlavně však jsme nepodlehli panice, depresi a hledali jsme řešení ze situace, která na první pohled vypadala více než kritická. A řešení jsme našli.

Moc děkuji všem svým kolegům, partnerům, příznivcům, že ke zvládnutí výrazným způsobem přispěli.

Ing. Petr Němec
předseda Pro náš dům z.s.