Obsah

Elektronické zpravodaje:

Televizní kanál PND TV

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Desetiletá záruka přináší klid

Rekonstrukce stoupacích potrubí v panelových domech ve Štětí

Na to aby kvalita vody, která je dodávána z veřejné vodovodní sítě, zůstala stejná od domovní přípojky až k poslednímu odběrnému místu, má rozhodující vliv zvolený vodoinstalační systém, jeho správné navržení a odborná instalace.


Bytové domy ve Štětí se dlouhodobě musí vypořádávat s vysokou tvrdostí vody. Ta má často za následek tvorbu usazenin v rozvodech vody i kanalizace. Při kompletní rekonstrukci stoupacích rozvodů v panelových domech Sdružení vlastníků jednotek Školní 575–583 se proto rozhodli využít materiály od firmy REHAU, které se vyznačují právě vysokou odolností vůči zanášení.

Do Štětí jsme se vypravili v době probíhající rekonstrukce, kterou prováděla firma Milan Pleskot Vodoinstalace. Sami jsme se tak mohli přesvědčit o stavu původního potrubí, které bylo určeno k výměně. Šlo o klasické rozvody z pozinku (v případě vody) a osinkocementu (kanalizace), které se dříve tradičně využívali, dnes se od nich ovšem upouští, mimo jiné i z důvodu náchylnosti k tvorbě usazenin (viz foto). Úrovní zanesení potrubí se ovšem nelze po více než padesáti letech provozu divit. Mnohem zajímavější je ovšem zjištění, že nové materiály, které doposud ve Štětí k podobným rekonstrukcím využívali, mají životnost mnohem kratší – jen asi desetinovou. Právě proto se při rekonstrukci ve Školní ulici rozhodli zástupci vlastníků jednotek i města (to zde stále vlastní necelou polovinu bytů) dát šanci materiálům RAUTITAN a RAUPIANO od REHAU. Jedním z hlavních argumentů kromě deklarovaných vlastností materiálu je desetiletá záruka na toto řešení.

O rekonstrukci jsme si povídali s panem Pišim, předsedou společenství vlastníků Školní 575-583, a zástupcem města panem Fialou.

Jaký byl impuls k rekonstrukci?

Piši: Naše domy pochází z roku 1963, a ačkoliv byly postupně renovovány, ke kompletní rekonstrukci stoupacích potrubí zatím nikdy nedošlo. Vzhledem k tomu, že se stavby nachází na písčitém podloží a po letech konstrukce mírně pracuje a dochází tak k pohybům, začalo být stávající potrubí nestabilní. Navíc jsme samozřejmě po desetiletích používání zaznamenali i zhoršenou propustnost potrubí. Stávající řešení bylo zkrátka na hranici životnosti.

Jak došlo k výběru řešení REHAU?

Piši: Zadali jsme si výběrové řízení, ze kterého vzešla vítězně firma pana Pleskota, která má s obdobnými realizacemi ve Štětí již zkušenosti. Původní řešení bylo i v tomto případě navrženo v materiálech, které se pro takové rekonstrukce obvykle používají – tedy potrubích PPR a HT. Firma sama ovšem následně přišla s návrhem použít materiály RAUPIANO a RAUTITAN od společnosti REHAU s tím, že na tyto materiály je poskytována desetiletá záruka zachování jejich vlastností, a že se vyznačují vysokou životností a odolností vůči tvorbě usazenin. Byla provedena rekalkulace ceny při použití materiálů REHAU a tuto změnu následně odsouhlasila i členská schůze. Důležité bylo, že i přes změnu materiálu jsme byli schopni i nadále celou rekonstrukci financovat z našich zdrojů, což bylo jednou z podmínek celé akce.

Co vedlo ke konečnému rozhodnutí využít materiály REHAU?

Fiala: Ve Štětí je velmi tvrdá voda a usazeniny tu bývají problém. U rekonstruovaných rozvodů se nám stává, že musíme řešit jejich havarijní stav už po několika letech provozu. V extrémních případech jsme byli nuceni měnit ležaté rozvody kanalizace a vody už po čtyřech nebo pěti letech po jejich rekonstrukci. Toto bychom neradi do budoucna podstupovali, a tak jsme se v případě rekonstrukce v domech SV Školní 575-583 jako město přiklonili k názoru většiny soukromých vlastníků jednotek a dali jsme šanci novým materiálům.

Piši: Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy bychom byli nuceni při případných opravách havarijního stavu po několika letech znovu řešit i stavební zásahy v jednotlivých bytových jednotkách. Trvalejší řešení REHAU nám tak umožní dlouhodobě ušetřit finance, které bychom vynaložili na další případné zásahy. Vzhledem k tomu, že v objektech máme celkem 102 bytů, nebyla by ani případná koordinace dalších prací nijak snadná. Důležitá je pro nás desetiletá záruka, zatímco u konkurenčních řešení nám byla nabídnuta záruka maximálně tříletá.

Děkujeme za rozhovor

 

Komplexní služby:

V době rostoucího uvědomění o svém zdraví objevuje stále větší část obyvatelstva význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. Buďte i Vy nároční a nekompromisní při výběru a požadavcích na výrobky pro „tepny“ Vašeho domu.

REHAU systém RAUTITAN

   

Stav starých trubek před sanací

   

 
Aby odborná firma nabídla svým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé řešení, měla by sáhnout po spolehlivém instalačním systému, který současné standardy nejen splňuje, ale již z pohledu budoucna překonává. Je to jeden z důvodů, proč je systém domovních instalací RAUTITAN neustále zlepšován a zdokonalován.
Trubky RAUTITAN jsou vyráběny z materiálu PE-Xa (pozn. polyetylen zesítěný za vysokého tlaku a teploty). Co do užitných vlastností předčí tento materiál všechny ostatní materiály používané v domovních instalacích.

Jde o vlastnosti:

 • velmi vysoká tepelná odolnost,
 • velmi vysoká tlaková odolnost,
 • velmi dlouhá životnost,
 • extrémní rázová odolnost (i při velmi nízkých teplotách),
 • extrémní odolnost proti vrypům,
 • absolutní hygienická nezávadnost,
 • absolutní nenáchylnost k inkrustacím,
 • vysoká chemická odolnost,
 • paměťová schopnost.

REHAU se v oblasti sanace bytových domů neomezuje pouze na dodávky kvalitních materiálů. Na základě nabytých zkušeností nabízíme komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

 • poradenství před realizací,
 • prohlídky staveb a zpracování kompletní nabídky,
 • zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů – ARP,
 • realizace zahrnuje i likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR.

Vše k Vaší maximální spokojenosti!