Obsah

Elektronické zpravodaje:

Televizní kanál PND TV

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Jaké je řešení této situace?

Možností je několik. Já se dnes zastavím u jedné z nich. Jedná se o tzv. externího předsedu SVJ. Občanský zákoník umožňuje stát se členem statutárního orgánu právnické osoby (kterou každé SVJ je) fyzické či právnické osobě (prostřednictvím fyzické osoby – zástupce), která splňuje podmínku zletilosti, svéprávnosti a právní bezúhonnosti. Teď si možná řeknete, že nejlepší volbou by mohl ten, kdo se o dům stará z hlediska správy. Tedy osoba, či firma, která pro SVJ vede účetnictví, stará se o kontroly a revize, případně poskytuje právní služby. Pokud jste se svým správcem spokojeni, může to být řešení. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i ten nejlepší správce se v pozici předsedy SVJ ocitá v situaci, kdy jako předseda objedná službu u sebe (správce), provede ji a zaplatí si ji. To je prostor, který je lehce zneužitelný v neprospěch obyvatel domu.

My doporučujeme variantu, kdy externí předseda je odlišný od správce. Svoji funkci vykonává ve prospěch obyvatel domu, protože ti ho platí. Čím spokojenější vlastníci, tím delší doba v pozici předsedy pro externí společnost. Vlastníci ji platí za odpovědnost, kterou nese jako statutární orgán a platí ji za to, že nakládá s majetkem vlastníků s péčí řádného hospodáře. Současně je pod neustálou kontrolou obyvatel domu.

Pokud je vám tato varianta blízká, je pro vás vyhovující a přijatelná, můžete problém se statutárním orgánem, nebo třeba jen předsedou výboru, svěřit nám. Jsme tým lidí, kteří se pohybují 8 – 18 let v oblasti bytových domů. Máme zkušenosti se správou domu, se službami pro bytové domy, s ekonomikou bytových domů, s přípravou a organizací shromáždění vlastníků, legislativou i rejstříkovým soudem.

Jsme připraveni převzít odpovědnost za správné fungování vašeho domu. Jestliže řešíte problém z úvodu článku, jsme vaším řešením.

Ing. Vladislav Hrdlička

REPROS Plus s.r.o.

www.reprosplus.eu

Mobilní kontakt: 730 518 804 | hrdlicka.repros@gmail.com